fb

Usługi

„Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, kłosy pełne ziarna w pokorze pochylają się ku ziemi…”

 

Potrzebujecie Państwo wsparcia w przeprowadzanym projekcie, osoby, z którą moglibyście skonsultować swoje pomysły, partnera, który spojrzy obiektywnie na funkcjonowanie firmy, lub będzie uczestniczył w rozmowach handlowych, targach, wyjazdach zagranicznych? Proszę zapoznać się z niektórymi moimi propozycjami:

Tajemniczy Klient
Interim czyli współpracownik do zadań specjalnych
Inwentaryzacje
Tworzenie harmonogramów projektów
Rekrutacja i wdrożenie Pracowników
Wsparcie w ocenie i otwarciu nowych lokalizacji
Przygotowanie oferty handlowej
Tworzenie systemów motywacyjnych
Tworzenie zakresów obowiązków i systemów ocen okresowych Pracowników
Tworzenie pisemnych standardów obsługi Klienta i technik sprzedaży
Wsparcie w opracowaniu budżetów/planów sprzedaży
Abonament
Inne


 

Tajemniczy Klient

Tajemniczy Klient pozwala zbadać i ocenić wiedzę, umiejętności oraz chęć ich wykorzystania przez Państwa Pracowników. Pozwala także ocenić nastawienie Pracowników do Firmy i produktów. Jeśli posiadają Państwo własne sklepy, sprzedają produkty do sklepów multibrandowych lub – zatrudniają handlowców w terenie, proponuję Państwu przeprowadzenie badań poprzez wykorzystanie tzw. Tajemniczego Klienta. Sprawdzi się on również wyśmienicie w branży hotelarskiej (ośrodkach SPA & Wellness, hotelach) jak i innych Firmach usługowych. Dzięki niemu:

  • Zweryfikujemy poziom obsługi Klienta u Państwa Pracowników
  • Zweryfikujemy sposób ekspozycji Państwa produktu w sklepach
  • Zweryfikujemy wiedzę na temat Państwa produktu
  • Zweryfikujemy przebieg wizyty i rozmowy handlowej
  • Zweryfikujemy poziom bezpieczeństwa pracowników i asortymentu w Państwa sklepach

Wszystkie informacje uzyskane przez „Tajemniczego Klienta” przedstawimy Państwu w formie pisemnego raportu wraz z wnioskami i sugestiami dalszego działania.

Interim czyli współpracownik do zadań specjalnych

Chcielibyście Państwo dokonać zmian w Firmie, czujecie, że coś można udoskonalić lecz nie wiecie od czego zacząć? Czujecie, że podczas spotkania nie jesteście w stanie wytłumaczyć mi swoich oczekiwań i wolelibyście abym poznała Firmę dokładniej? A może po prostu szukacie Państwo osoby, która w określonym czasie dokona zaplanowanych zmian w Firmie bez konieczności zatrudniania dodatkowej osoby? Oferuję Państwu współpracę w ramach tzw.: „Interima” czyli współpracownika do zadań specjalnych:

  • Znajdę mocne strony, możliwości rozwoju i niewykorzystane sposoby działania
  • Pomogę zwrócić uwagę na słabsze miejsca, które można udoskonalić
  • Przygotuję analizę potrzeb
  • Przedstawię diagnozę zastanej sytuacji i sugerowane rozwiązania
  • Przeprowadzę zaakceptowane przez Państwa zmiany

Jako osoba spoza Firmy nie walczę z pewnymi przyzwyczajeniami, gwarantuję świeże spojrzenie, dystans do każdego problemu i pełen obiektywizm w każdej sytuacji.

Inwentaryzacje

Inwentaryzacja rozumiana jako zespół czynności, których dokonanie umożliwia zbadanie rzeczywistego stanu składników majątku Firmy jest procesem, który należy przeprowadzać cyklicznie. Przepisy nakładają obowiązek jej przeprowadzenia raz do roku, jednak w zależności od specyfiki danej Firmy i potrzeb wynikających z jej wewnętrznych ustaleń można całą procedurę powtarzać częściej. Inwentaryzacja z reguły kojarzy się z nieprzyjemnym i pracochłonnym obowiązkiem oraz przestojem w działalności, tymczasem odpowiednio przygotowana a następnie sprawnie przeprowadzona nie obciąża czasowo ani kosztowo Firmy a dodatkowo może być zródłem cennej wiedzy o niej.

Oferujemy Państwu swój udział w przygotowaniu Firmy do inwentaryzacji, jej przeprowadzenie oraz przeszkolenie Państwa Pracowników z procedur obowiązujących przed w trakcie i po inwentaryzacji.

Tworzenie harmonogramów projektów

Wszyscy poruszamy się w świecie, w którym czas odgrywa bardzo ważną rolę: jeśli będziemy mieć towar dla Klienta w odpowiednim miejscu i czasie, to jest to podstawa do budowania przewagi konkurencyjnej. Aby towar był u nas na czas, trzeba jednak zsynchronizować dziesiątki działań, współpracę wielu osób, zarówno z Firmy jak i spoza niej. Bardzo przydatne są wtedy harmonogramy działań, oparte na kalendarzu czasowym i osobowym, które podlegają regularnemu monitoringowi. Obejmują one również tworzenie grafików czasu pracy, trasówek dla handlowców i planów urlopowych.

Po wielu latach udoskonaleń harmonogram, którym się posługuję jest bardzo prosty w obsłudze. Sprawdza się od wielu lat zarówno w Firmach handlowych, produkcyjnych i usługowych, pozwalając na codzienną kontrolę działań, terminów i odpowiednio szybką reakcję na nieprzewidziane okoliczności.

Rekrutacja i wdrożenie Pracowników

O powodzeniu każdej Firmy decydują ludzie. Jak ich wybrać i gdzie szukać? Proces rekrutacji jest kluczowym czynnikiem mającym wpływ na późniejsze funkcjonowanie Firmy a odpowiednie kwalifikacje Pracowników to jeden z najważniejszych elementów sukcesu. Zaangażowany, kompetentny i lojalny Pracownik to najwyższa wartość Firmy. Z drugiej strony duża fluktuacja kadr to straty dla Firmy. Proponuję Państwu pomoc w rekrutacji począwszy od określenia zapotrzebowania na Pracownika o konkretnych kompetencjach, poprzez umieszczenie ogłoszenia, przegląd cv, dokonanie wstępnej selekcji na podstawie interwiew telefonicznego, rozmowy kwalifikacyjnej, aż po wybór odpowiedniego kandydata i szkolenie wdrożeniowe po decyzji o zatrudnieniu nowej osoby. Istnieje również możliwość przeprowadzenia przeze mnie samodzielnej rekrutacji i jako jej wynik zarekomendowanie Państwu kilku najlepszych kandydatów na dane stanowisko.

Wsparcie w ocenie i otwarciu nowych lokalizacji

Posiadacie Państwo sklepy w różnych lokalizacjach? Otrzymujecie wiele propozycji nowych otwarć i potrzebujecie wsparcia przy ocenie oraz otwarciu nowej lokalizacji?

Obejrzymy lokalizację, sporządzimy zdjęcia, ocenimy umiejscowienie w mieście, w Centrum Handlowym, ocenimy potencjał handlowy, przedstawmy Państwu pomocne informacje dotyczące miasta, danej ulicy handlowej czy Centrum, działającej konkurencji etc. Jeśli zaistnieje taka potrzeba będziemy uczestniczyć z Państwem w rozmowach dotyczących lokalizacji i warunków handlowych. Oferujemy Państwu także nasz udział przy otwarciu nowego punktu, począwszy od rekrutacji i przeszkolenia załogi, po przygotowanie salonu do otwarcia.

Przygotowanie oferty handlowej

Jeśli zdecydowaliście się Państwo sprzedawać swoje produkty lub usługi, to prędzej czy później będziecie musieli stworzyć ofertę handlową. Świetny produkt nie wystarczy do osiągnięcia sukcesu, jeśli nie potraficie go odpowiednio zaprezentować i dotrzeć z informacją do Klienta. Jaka powinna być oferta handlowa? Z pewnością skuteczna. Dla każdej branży, klienta, produktu oferta handlowa będzie wyglądała nieco inaczej.

Na Państwa życzenie i na podstawie Państwa oczekiwań, stworzę profesjonalną, skuteczną ofertę handlową.

Tworzenie systemów motywacyjnych

Nie ma gotowej recepty na dobór idealnych motywatorów. Każdego mobilizują do pracy inne czynniki, dlatego tak ważne jest poznanie potrzeb Pracowników i dopiero na tej podstawie tworzenie systemu motywacji. Dobry system motywacyjny powinien składać się z czynników finansowych i pozafinansowych, dobranych w taki sposób aby z jednej strony nie stanowił przeciążenia dla Państwa Firmy a z drugiej motywował Pracownika.

Wdrożenie systemu motywacyjnego przyniesie Państwu wymierne korzyści: większe zainteresowanie Pracowników wykonywanymi obowiązkami, większą wydajność i efektywność w pracy, większe zaangażowanie, mniej popełnianych błędów, mniej absencji i dobrą atmosferę w pracy. Jeśli chcecie Państwo optymalnie wykorzystać potencjał Pracowników dla osiągnięcia celów Firmy, proponuję Państwu opracowanie i wdrożenie systemu motywacji opartego na czynnikach istotnych z punktu widzenia Państwa Firmy.

Tworzenie zakresów obowiązków i systemów ocen okresowych Pracowników

Jasne zakresy obowiązków, możliwości rozwoju Pracowników, opisane wymagania na poszczególnych stanowiskach i klarowne systemy wynagradzania to silny i ważny punkt w funkcjonowaniu każdej Firmy. System oceny Pracownika to doskonałe narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi, pozwalające rozpoznać możliwości i ograniczenia Pracownika. Obejmują nie tylko ocenę efektów pracy ocenianego Pracownika, lecz również ocenę jego umiejętności, kompetencji na danym stanowisku pracy oraz postaw i zachowań. Systemy ocen Pracowników pozwalają planować zadania na przyszłość, określać potrzeby rozwojowe Pracowników, uwzględniając jednocześnie realizację założonych celów przedsiębiorstwa. Prawidłowo skonstruowany i stosowany system ocen Pracowników bezpośrednio przekłada się na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Może stanowić bazę do tworzenia modelu awansów i ścieżek kariery a wyniki ocen pracowniczych umożliwiają także odpowiednie stworzenie systemów wynagrodzeń. Stworzę je na podstawie Państwa wymagań i specyfiki Państwa Firmy.

Tworzenie pisemnych standardów obsługi Klienta i technik sprzedaży

Każda wiedza, nawet ta najlepiej przyswojona, po jakimś czasie zaciera się, umyka. Informacje przekazywane z ust do ust często ewoluują i powodują wiele zamieszania, a czasem są wręcz zapominane. Spisanie ich pozwala na uporządkowanie najważniejszych tematów, które  regularnie można odświeżać i dowolnie edytować.

Wsparcie w opracowaniu budżetów/planów sprzedaży

Na sukces Firmy ma wpływ bardzo wiele czynników, jednak jeden z nich jest szczególnie istotny i ma ogromny wpływ na wynik finansowy. Plan sprzedaży. Na jego podstawie decydujemy o przeznaczeniu środków na rozwój, ustalamy poziom zdolności produkcyjnej i wydajności, dokonujemy zakupów na odpowiednim poziomie, zapewniamy odpowiednią ilość Pracowników oraz szacujemy wielkość przyszłych wpływów finansowych przedsiębiorstwa. Jeśli założenia okażą się znacznie zawyżone, Firmie zostanie nadmiar towaru albo będzie miała źle dobrany towar. Przy zaniżonych założeniach Firma pozostanie bez towaru dla Klientów lub bez odpowiedniej ilości Pracowników do wykonania określonych zadań. To tylko niektóre z możliwych konsekwencji błędnie określonego planu sprzedaży.

Pomogę Państwu opracować plan sprzedaży krótko, średnio lub długoterminowy, zapoznam Państwa z zasadami i etapami prognozowania, wybiorę po konsultacji z Państwem metodę prognozowania i przedstawię możliwe scenariusze.

Abonament

Z własnego doświadczenia wiem, że pytania pojawiają się zwykle kilka dni po szkoleniu czy spotkaniu. Oferuję Państwu możliwość dalszej zdalnej współpracy poprzez tzw. abonament, który mogą Państwo wykupić na miesiąc, dwa miesiące lub kwartał, zapewniając sobie w ten sposób moją dalszą „opiekę” nad projektami, które dla Państwa przygotowałam.

Inne

Jeśli nie znaleźliście Państwo na mojej stronie tematu, którym bylibyście Państwo zainteresowani lub potrzebujecie Państwo wsparcia w innych sytuacjach proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny – wymienione powyżej zagadnienia nie wyczerpują zakresu naszych usług.

Aby uzyskać więcej informacji na temat współpracy zapraszam do kontaktu.