fb

Szkolenia

„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa”

 

Aby osiągać sukcesy, sprostać zmiennym wymogom Klientów i być atrakcyjnym na konkurencyjnym rynku, należy ciągle udoskonalać swoje umiejętności i ofertę. Poprzez rozwój pracowników, firma zapewnia sobie kreatywność i innowacyjność, które są podstawą rozwoju każdej organizacji, utrzymania i poszerzenia kręgu Klientów, wzrostu udziału w rynku a przez to wzrostu zysków. Celem każdej firmy jest maksymalne wykorzystanie potencjału tkwiącego w pracownikach. Inwestowanie w szkolenia pracowników, to inwestowanie w sukces firmy.

Każdy warsztat szkoleniowy planuję i przygotowuję indywidualnie według Państwa sugestii, dostosowując je do potrzeb oraz możliwości organizacyjnych i finansowych każdego Klienta. Moje propozycje rozwiązań skupiają się na kwestiach istotnych i odpowiadających specyfice Państwa działalności. Kładę nacisk na tematy, które są najważniejsze i które po wdrożeniu przyniosą wymierne korzyści. slimakPomogę Państwu odkryć jasne i skuteczne rozwiązania pozornie skomplikowanych problemów.

Jako praktyk, biorę pod uwagę zagadnienia specyficzne dla branży i rodzaju działalności. Uczestnicy szkoleń mają możliwość sprawdzenia i doskonalenia praktycznych umiejętności podczas zadań symulacyjnych tworzonych w oparciu o realne sytuacje, z którymi mają do czynienia na co dzień. Podczas każdego warsztatu poświęcam również czas na dyskusje i burzę mózgów oraz wymianę doświadczeń. Po zakończeniu warsztatu uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Przykładowe tematy prowadzonych przeze mnie warsztatów szkoleniowych obejmują:

Obsługa Klienta i techniki sprzedaży
Radzenie sobie z zastrzeżeniami Klienta
Networking i Prospecting w sprzedaży
Skuteczna argumentacja w sprzedaży
Akademia kompetencji trenerskich „Train the Trainer”
Negocjacje w sprzedaży
Zarządzanie zespołem w kryzysie
Przywództwo a zarządzanie
Zespół i praca zespołowa
Zarządzanie zmianą
Jak motywować?
Skuteczna komunikacja
Rola Visual Merchandisingu w sprzedaży
KPI
Szkolenia produktowe
Sztuka efektywnej prezentacji i autoprezentacja w sprzedaży

 


 

Obsługa Klienta i techniki sprzedaży

Podniesienie standardów obsługi Klienta w Firmie to zadanie strategiczne, jest ono dla Firm podstawowym warunkiem utrzymania Klientów. Doskonała obsługa Klienta jest kluczowym czynnikiem konkurencyjności każdej Firmy ponieważ zadowolenie Klientów przynosi Firmie lepsze rezultaty finansowe i przekłada się na jej rozwój.

Warsztat szkoleniowy przeprowadzany jest dla osób odpowiedzialnych w Firmie za sprzedaż a więc dla sprzedawców w sklepach, salonów sprzedaży, handlowców pracujących w terenie oraz Pracowników działów obsługi klienta. Jego celem jest doskonalenie umiejętności obsługi Klienta u uczestników warsztatów oraz przezwyciężenie dotychczasowych trudności. Dzięki warsztatowi uczestnicy:

 • Nauczą się jak skutecznie sprzedawać
 • Nauczą się z czego wynikają potrzeby Klientów
 • Poznają techniki, za pomocą których Klient będzie czuł się traktowany wyjątkowo
 • Poznają różne typologie Klientów i nauczą się, iż nie ma Klientów trudnych
 • Dowiedzą się czym jest mowa ciała czyli komunikacja niewerbalna
 • Nauczą się zamieniać cechę produktu na korzyść dla Klienta
 • Uzyskają praktyczne umiejętności radzenia sobie z zastrzeżeniami Klientów
 • Poznają techniki radzenia sobie ze stresem i emocjami podczas rozmowy z Klientem
 • Dowiedzą się jak być skutecznym czyli jak rozmowę z Klientem zakończyć sprzedażą
 • Nauczą się aktywnie słuchać
 • Uzyskają wiedzę na temat postępowania w sytuacjach reklamacji zgłaszanej przez Klienta
 • Dowiedzą się czym jest zachowanie asertywne wobec Klienta
 • Nauczą się na czym polega obsługa Klienta po sprzedaży
 • Przećwiczą i przeanalizują sytuacje, które w dotychczasowych kontaktach z Klientami sprawiły im trudność

Podczas trwania warsztatu istnieje możliwość pracy z kamerą aby móc zaprezentować uczestnikom ich mowę ciała a także zwrócić uwagę na mocne elementy oraz takie, nad którymi należy pracować.

Radzenie sobie z obiekcjami Klienta

Każdemu sprzedawcy zdarzyła się przynajmniej kilka razy sytuacja, w której nie poradził sobie z obiekcją/wymówką/zastrzeżeniem Klienta, czego wynikiem był brak sprzedaży. Tym boleśniejsza jest to sytuacja, jeśli jesteśmy przekonani, że mamy dobry produkt, potencjalny Klient takiego właśnie produktu potrzebuje a na drodze do satysfakcjonującego zamknięcia transakcji stoi nasza nieumiejętność radzenia sobie z obiekcją/wymówką/zastrzeżeniem. Podczas szkolenia, które Państwu proponuję uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami:

 • Co to jest obiekcja, wymówka, zastrzeżenie?
 • Problem czy fakt- jak je rozdzielić i jak sobie z nimi radzić?
 • Zastrzeżenie- sygnał do zakupów ?
 • Rodzaje obiekcji/zastrzeżeń
 • Etapy i techniki przyjmowania zastrzeżeń/obiekcji
 • Zapobiegać czy obalać?
 • Rodzaje i typologie Klientów
 • Dlaczego używamy wymówek?
 • Najczęściej stosowane wymówki
 • Obalanie wymówek

Podczas warsztatu razem przećwiczymy i przeanalizujemy sytuacje, w których wymówki czy obiekcje Klienta sprawiły uczestnikom trudność.

Networking i Prospecting w sprzedaży

„Aby wspiąć się na wyżyny sukcesu nie potrzeba coraz to nowych metod i umiejętności ale coraz to nowych przyjaciół”

Każdy z nas posiada doświadczenia związane z budowaniem sieci kontaktów (networkingiem), ponieważ potrzebujemy otoczenia na każdym etapie swojego życia, zarówno zawodowego jak i osobistego. Gdy szukamy najlepszego miejsca do spędzenia wakacji, kupujemy samochód, czy zbieramy informacje na temat kursów języka obcego, szukamy informacji wśród otaczających nas osób. Otrzymujemy zazwyczaj wiele informacji, w oparciu o które podejmujemy decyzje. Ciężko byłoby radzić sobie bez wsparcia otoczenia. Często także to my jesteś proszeni o udzielnie informacji, opinię, którą inni wykorzystują w trakcie dokonywania swoich wyborów. Taki proces jest kluczem do networkingu, czyli budowania sieci kontaktów za pomocą ciągłych relacji, których celem jest udzielnie sobie wsparcia i pomocy.

Z kolei bazę klientów buduje każdy sprzedawca (prospecting), zarówno pracujący w sklepie, który swoimi działaniami sprawia, że zadowolony klient zjawi się w sklepie ponownie jak i mobilny handlowiec, który do sprzedażowych działań może użyć znacznie szerszego wachlarza narzędzi. Co ich różni? Przede wszystkim fakt, że w przeciwieństwie do sprzedawcy w sklepie, mobilny handlowiec ma możliwość samodzielnego, czynnego poszukiwania klientów na rynku.

Dzięki szkoleniu „Networking i prospecting w sprzedaży” uczestnicy uzyskają wiedzę na temat zagadnień:

 • Istota Networkingu i Prospectingu
 • Kiedy je stosować i od czego zacząć?
 • Relacje w Networkingu i Prospectingu
 • Czym Networking i Prospecting różnią sie od siebie?
 • Czym nie są Networking i Prospecting?
 • Dlaczego warto je stosować?
 • Jakie są strategie budowania sieci kontaktów, bazy Klientów i zarządzania nimi?
 • Narzędzia stosowane w Networkingu i Prospectingu

Skuteczna argumentacja w sprzedaży

Jakich argumentów używać aby przekonać Klienta? Jak znaleźć odpowiednie kontrargumenty? Gdzie kończy się sprzedaż a zaczyna nachalne wciskanie produktu? Każdy, kto kiedykolwiek zajmował się sprzedażą i był wynagradzany za wyniki, zadawał sobie te pytania. Podczas niniejszego warsztatu szkoleniowego podzielę się z Państwem wiedzą dotyczącą argumentacji, manipulacji i technik perswazji w sprzedaży. Dzięki szkoleniu zdobędziecie Państwo wiedzę o:

 • Technikach wywierania wpływu
 • Rodzajach argumentacji
 • Sposobach uodporniania Klienta na argumenty konkurencji
 • Dobieraniu odpowiednich argumentów do konkretnych Klientów
 • Technikach doboru kontrargumentów
 • Tajnikach manipulacji
 • Wpływie argumentacji na postrzeganie produktu
 • Technikach obrony przed manipulacją
 • Sposobach mówienia o cenie
 • Cross sellingu czyli o tym, co jeszcze może kupić Twój Klient

Akademia kompetencji trenerskich „Train the Trainer”

To szkolenie przeznaczone dla osób, które zajmują się w firmach szkoleniami wewnętrznymi, dla menadżerów prowadzących spotkania i szkolenia, jak również dla osób, chcących udoskonalić swoje umiejętności szkolenia innych. Warsztat prowadzony jest przez dwóch Trenerów w formie miniwykładów, ćwiczeń grupowych oraz indywidualnych, i kończy się praktycznym egzaminem, z którego uczestnik otrzymuje pisemną ocenę egzaminu wraz z jego nagraniem na płycie DVD. Ze względu na dużą ilość ćwiczeń praktycznych, szkolenie trwa minimum trzy pełne dni.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia efektywnych szkoleń
 • korzystania z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych
 • diagnozowania potrzeb szkoleniowych
 • przygotowywania szkoleń
 • profesjonalnej autoprezentacji
 • zachowania się w trudnej sytuacji podczas szkolenia
 • pracy z grupą i reakcji na zachowania grupy
 • diagnozowania zachowań poszczególnych odbiorców
 • budowania relacji z uczestnikami
 • specyfiki uczenia się osób dorosłych

Negocjacje w sprzedaży

Negocjujemy codziennie w dziesiątkach sytuacji, często nie zdając sobie z tego sprawy. Targujemy się o coś, ustalamy coś, rozwiązujemy problemy. To nic innego jak negocjacje.

Wszystkie Firmy funkcjonują w swoistej sieci powiązań, które tworzone są w toku negocjacji. Z Dostawcami negocjujemy warunki zakupu, z Klientami – warunki sprzedaży, z Pracownikami – wysokość wynagrodzenia i warunki pracy. Właściwy sposób prowadzenia negocjacji to taki, w którym obie strony osiągają zadowolenie, jednak w jaki sposób negocjować aby jednocześnie zadbać o swój interes i budować trwałe relacje z naszymi Partnerami? Usystematyzuję Państwa wiedzę na temat negocjacji poprzez warsztat szkoleniowy, podczas którego nauczycie się Państwo:

 • Co to są negocjacje
 • Jak odróżniać człowieka od problemu
 • Jak przygotować się do negocjacji
 • Jakie są etapy w negocjacjach
 • Co to są style negocjacyjne i jak je odróżniać
 • W jaki sposób bronić się przed „trikami negocjacyjnymi”
 • Jakie są najczęściej stosowane modele negocjacji, ich silne i słabe strony
 • Co to jest BATNA
 • Jak bronić się przed manipulacją
 • W jaki sposób komunikujemy się niewerbalnie
 • Jak skutecznie się komunikować

Podczas trwania warsztatu istnieje możliwość pracy z kamerą aby móc zaprezentować uczestnikom ich mowę ciała a także zwrócić uwagę na mocne elementy oraz takie, nad którymi należy pracować.

Zarządzanie zespołem w kryzysie

Kryzysy są nieodłączną cechą współczesnej rzeczywistości. Wolny rynek, globalizacja, technizacja, coraz bardziej złożone instrumenty finansowe- to elementy powodujące, że prowadzenie biznesu obarczone jest rosnącym ryzykiem. Dla każdego przedsiębiorstwa sytuacja kryzysowa stanowi duże wyzwanie, może bowiem poważnie naruszyć jego stabilność, stać się przyczyną strat finansowych a nawet w skrajnych przypadkach doprowadzić do upadku.

Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do skoordynowanych działań w obliczu sytuacji kryzysowej oraz zapoznanie ich z doskonałym systemem zapobiegania oraz zarządzania w kryzysie. Podczas szkolenia uczestnicy przećwiczą narzędzia i rozwiną swoją wiedzę na temat:

 • Diagnozowania kryzysu w przedsiębiorstwie
 • Istoty i rodzajów kryzysu
 • Przyczyn i faz kryzysu
 • Zachowań w obliczu kryzysu
 • Systemu zapobiegania oraz zarządzania w kryzysie a szczególnie:
  • Czym jest koncepcja „wzmocnienia”?
  • Dlaczego jest niezbędna w każdym przedsiębiorstwie?
  • Jakich zmian w przedsiębiorstwie wymaga koncepcja „wzmocnienia”?
  • W jaki sposób wdrożyć „wzmocnienie”?
  • Jaki wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej ma wdrożenie koncepcji „wzmocnienia”?
  • Jakie sa wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa z wdrożenia koncepcji „wzmocnienia”?
  • W jaki sposób koncepcja „wzmocnienia” zapobiega kryzysowi i niweluje jego skutki?

Przywództwo a zarządzanie

Nieprzewidywalność i zmienność otoczenia, rosnące wymagania klientów dotyczące jakości produktów i usług, globalna konkurencja stwarzają presję do wprowadzania nowych metod zarządzania przedsiębiorstwem. W dobie bezproblemowego dostępu do know-how i technologii, o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa decydują Pracownicy. Podczas niniejszego szkolenia dostarczymy Państwu argumentów popierających to stwierdzenie, poruszając poniższe tematy:

 • Istota zarządzania, istota przewodzenia
 • Co to jest motywacja?
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku
 • Dlaczego sztywny podział „szef- podwładny” już się nie sprawdza
 • Etapy rozwoju Pracownika (cztery poziomy dojrzałości)
 • Jakim przywódcą jestem? Autodiagnoza
 • Jak dopasować styl przywództwa do poziomów rozwoju Pracownika?
 • Efektywne i nieefektywne działania przywódcy
 • Czym jest koncepcja „wzmocnienia” Pracowników?
 • W jaki sposób wdrożyć „wzmocnienie”?
 • Jaki wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej ma wdrożenie koncepcji „wzmocnienia”?
 • Jakie sa wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa z wdrożenia koncepcji „wzmocnienia”?

Zespół i praca zespołowa

Trenując przez 11 lat koszykówkę byłam członkiem kilku zespołów i w każdym z nich pełniłam określoną rolę, zajmowałam pewną pozycję w systemie i miałam konkretne zadania do wykonania. Termin „zespół” w sporcie oznacza grupę osób tworzącą jedną drużynę, grającą w barwach jednego klubu w tym samym celu, którym jest zdobycie jak największej ilości bramek, koszy czy osiągnięcie najlepszego wyniku. Bez względu na to czy zespół składa się z kilkuset Pracowników w dużej korporacji czy też z kilku Pracowników w małej, rodzinnej Firmie – praca zespołowa jest podstawą działania. Najskuteczniejsze zespoły to takie, w których każdy członek rozumie cel i codziennie wykonuje swoją rolę współpracując z pozostałymi jego członkami.

Moje doświadczenia w budowaniu zespołów i zarządzaniu nimi obfitowały w sukcesy, jednak zdarzały się również sytuacje trudne. Przez wiele lat byłam członkiem kilku zespołów, zbudowałam kilka własnych i zarządzałam nimi w różnych sytuacjach. Dzięki temu zdobyłam wiedzę i doświadczenie, którym chętnie podzielę się z Państwem. Jeśli zastanawiacie się Państwo nad którymś z poniższych punktów, to szkolenie jest dla Państwa:

 • Kiedy grupa ludzi tworzy zespół – procesy grupowe a mechanizmy zespołowe
 • Jaka jest moja rola w zespole i jak wpływamy na siebie – ja na zespół i zespół na mnie?
 • Dlaczego fluktuacja w zespole jest tak duża?
 • Jak spowodować aby Pracownikom chciało się pracować razem?
 • W jaki sposób wprowadzić do zespołu osobę z zewnątrz na kluczowe stanowisko?
 • Jak wprowadzić nowe zakresy działań dla Pracowników?
 • Kiedy jest dobry okres na awans wewnętrzny a kiedy zatrudniać osoby z zewnątrz?
 • Jak podnieść efektywność zespołu i poziom jego satysfakcji?
 • Rola lidera pozytywnego i negatywnego w zespole
 • W jaki sposób wypracować nową kulturę Firmy?
 • Jak i kiedy dokonywać zmian w zespole?
 • W jaki sposób rozwiązywać problemy w zespole?
 • Co to są korzystne i destrukcyjne procesy grupowe
 • Jak postępować w trakcie kryzysu w pracy z grupą/ zespołem?
 • Co to jest koncepcja „wzmocnienia” Pracowników?
 • Jak „wzmocnienie” buduje zespół?

Zarządzanie zmianą

„Jedyną rzeczą stałą jest prawo ciągłej zmiany”

Dla Firmy funkcjonującej na konkurencyjnym rynku zmiany są codziennością, z którą należy umieć sobie radzić i wyciągać z niej korzyści. Zmian można dokonać bezboleśnie i z korzyścią dla Firmy, Pracowników i Klientów oraz w sposób, który wywoła szereg pytań o sensowność zmiany, niezadowolenie a nawet czynny opór. Podczas niniejszego warsztatu szkoleniowego zapoznacie się Państwo m.in. z metodami wprowadzania zmian i sposobami na przełamywanie oporów. Warsztat obejmuje m.in. zagadnienia:

 • Pojęcie zmiany w organizacji
 • Ile kosztują zmiany (zasoby ludzkie, finansowe, czasowe)
 • Jak zaplanować i wdrożyć zmianę
 • Czynniki, które inicjują zmiany
 • Typowe reakcje na zmiany
 • Dlaczego i kto boi się zmian?
 • Czy strach przed zmianą jest zawsze zły?
 • Co trzeba wiedzieć aby nie bać się zmiany?
 • Jak unikać błędów przy wprowadzaniu zmian?
 • Komunikowanie zmiany
 • Etapy przechodzenia przez zmiany
 • Zmiana jako wyjście z własnej strefy komfortu
 • Typowe źródła oporu wobec zmian i metody radzenia sobie z nimi

Jak motywować?

I po co w ogóle motywować?

Ponieważ najtrudniejsze to żeby chciało się chcieć. Wyuczone nawet do perfekcji umiejętności są niczym bez motywacji. Dwie osoby wykonujące tę samą czynność mogą traktować ją odmiennie, a zależy to w dużej mierze od poziomu ich motywacji. Motywacja ma wpływ na szybkość pracy, jej dokładność, ilość popełnianych błędów, poprawność wykonanych zadań, absencję Pracowników i ich zaangażowanie. Utrzymanie wysokiej motywacji u Pracowników to dla Pracodawcy poważne wyzwanie. Poważne lecz nie niemożliwe do wykonania. Wpływ motywacji Pracowników na wyniki Firmy jest nadal niedoceniany a przecież zmotywowani Pracownicy to większe zainteresowanie wykonywanymi obowiązkami, większa wydajność i efektywność w pracy, większe zaangażowanie, mniej popełnianych błędów, mniej absencji i dobra atmosfera w pracy. TO PRZEWAGA KONKURENCYJNA. Podczas warsztatów poświęconych motywacji dowiecie się Państwo:

 • Co to jest motywacja
 • Co, poza pieniędzmi motywuje Pracowników?
 • Jak rozpoznać co mobilizuje poszczególnych Pracowników do pracy i jakie działania stosować?
 • Co to jest motywowanie finansowe i pozafinansowe?
 • Jakie są poziomy motywacji u Pracowników, jak je rozpoznawać i jak postępować?
 • Jak poprzez motywację podnieść efektywność poszczególnych Pracowników?
 • Jak motywacja Pracowników wpływa na wynik Przedsiębiorstwa?
 • W jaki sposób zapobiegać rutynie i wypaleniu zawodowemu?
 • Dlaczego relacje szef – podwładny już się sprawdzają?
 • Jakie są zależności pomiędzy motywacją i doświadczeniem Pracownika
 • Czym jest koncepcja „wzmocnienia”
 • Jaki wpływ na motywację Pracowników ma koncepcja „wzmocnienia”?

Skuteczna komunikacja

Komunikujemy się całe życie począwszy od narodzin, a jednak często jest to nasza słaba strona. Czasem jedno zdanie potrafi zmienić efekt rozmowy, jak zatem komunikować się aby zostać dobrze zrozumianym i rozumieć?

Komunikacja nie polega tylko i wyłącznie na informowaniu drugiej strony o tym co nam dolega, nie polega na jednostronnym wydawaniu poleceń ani na przekazywaniu informacji. Komunikacja to interakcja, to proces wymiany informacji pomiędzy jej uczestnikami przy użyciu języka zrozumiałego dla obu stron. Aby komunikacja była skuteczna musi istnieć również odbiorca, nie tylko nadawca. Jeśli zdarzyło się Państwu powtarzać cos setki razy bez oczekiwanego efektu, jeśli macie Państwo czasem wrażenie, że nie potraficie dotrzeć do odbiorców, jeśli zdarzają się w Państwa Firmie nieporozumienia komunikacyjne, to szkolenie jest dla Państwa. Komunikujemy się codziennie z Klientami, Pracownikami, Dostawcami. Jednym z częstszych problemów w Firmach jest brak lub niedopracowana komunikacja pomiędzy Pracownikami, co ma duży wpływ na to jak odbierają Firmę Klienci, ponieważ odbija się to na ich obsłudze a więc na wynikach. Celem tego warsztatu jest usystematyzowanie wiedzy w obszarach:

 • Modele komunikacji
 • Formy i kanały komunikacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Bariery w komunikacji
 • Jak komunikować się w sposób jasny i czytelny
 • Co to jest informacja zwrotna (feedback)
 • Aktywne słuchanie
 • Różnice pomiędzy informowaniem a komunikowaniem
 • 7 grzechów komunikacji
 • Narzędzia ułatwiające efektywną komunikację
 • Asertywność w komunikacji
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Visual Merchandising

VM to warsztat szkoleniowy służący do podnoszenia wyników sprzedaży za pomocą odpowiedniej ekspozycji produktów. Jeśli czujecie Państwo, że witryna i ekspozycja w Państwa sklepie jest wiecznie taka sama i nie zachęca do zakupu lub po prostu chcielibyście Państwo zmienić cos w swoich salonach, ten warsztat jest dla Państwa Pracowników. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się jak duży wpływ na sprzedaż ma ekspozycja, kolor, światło, muzyka lub jej brak, dlaczego Klienci wchodzą do pewnych sklepów a inne omijają, oraz zdobędą wiedzę na temat ekspozycji produktu i tego jak za pomocą VM przyciągnąć do sklepu Klientów. Jest to szkolenie, które w dużej części przeprowadzane jest w tzw. terenie, a więc również w Państwa salonach sprzedaży, przy użyciu Państwa produktu.

KPI

Key Performance Indicators czyli Kluczowe Wskaźniki Wzrostu to proste wskaźniki, za pomocą których można ocenić efektywność Pracowników i działań całej Firmy bez względu na profil jej działalności, bez konieczności ciągłego w niej przebywania. KPI są często wykorzystywane do mierzenia wartości trudnych do zmierzenia takich jak korzyści płynące z rozwoju, poziom zaangażowania, usług i zadowolenia Klientów oraz Pracowników. Za ich pomocą można również sprawdzić wydajność produkcji, celowość i opłacalność działań marketingowych, efektywność Pracowników czy znajomość produktu. Świetnie sprawdzają się w ocenie działań zespołów odpowiedzialnych za sprzedaż w sklepach i oddziałach Firmy, w których osoba zarządzająca nimi z racji ich rozproszenia w terenie nie jest w stanie przebywać w nich codziennie. Jest to narzędzie, z którego należy korzystać regularnie, polega bowiem na analizie postępów poszczególnych zadań, podejmowaniu działań usprawniających wynikających z poszczególnych wartości KPI oraz na monitorowaniu poziomu wykonania założonych celów. Firmy, które właściwie wykorzystują KPI rozumieją, że wskaźniki są wykorzystywane do uczenia się i rozwoju organizacji oraz do do usprawniania pracy i korygowania działań operacyjnych. Raz wprowadzone do Firmy okazują się narzędziem, bez którego ciężko jest funkcjonować na co dzień. Podczas niniejszego warsztatu szkoleniowego zaprezentuję uczestnikom wskaźniki, które będą najbardziej efektywne dla Państwa Firmy oraz nauczę w jaki sposób z nich korzystać i jak je interpretować aby stały się narzędziem służącym do poprawy wyników.

Szkolenia produktowe

Doskonała znajomość produktu, który jest sprzedawany to absolutna podstawa każdej sprzedaży. Produkt powinien znać każdy Pracownik w Firmie bez względu na to, czy spotyka się w swojej pracy z Klientem i jakie stanowisko piastuje. Jest to również forma szacunku wobec Klienta i Jego potrzeb, któremu oferujemy produkt sprawdzony, o którego zaletach jesteśmy przekonani. Podczas „materiałoznawstwa” – jednego z modułów niniejszego warsztatu, zapoznacie się Państwo także ze słabszymi stronami Państwa produktów oraz nauczycie się jak umiejętnie poradzić sobie z przeformułowaniem słabszych stron na korzyść dla Klienta. Szkolenie to jest bardzo przydatne zarówno dla nowych jak i doświadczonych stażem Pracowników oraz dla Firm, które wprowadzają nowy produkt do swojej oferty.

Sztuka efektywnej prezentacji i autoprezentacja w sprzedaży

Jako część ludzkiej zbiorowości jesteśmy bez przerwy obserwowani i bez przerwy obserwujemy innych. Kiedy spotykamy drugą osobę, reagujemy na prezentowany przez nią wizerunek oraz wrażenie jakie wywiera. Wywierane wrażenie wpływa na nasze wzajemne reakcje. Gdy zaczynamy myśleć o tym jakie możemy wywrzeć wrażenie, najczęściej natychmiast zmieniamy swoje zachowanie. Dokonujemy wtedy autoprezentacji lub inaczej mówiąc świadomie zarządzamy wywieranym wrażeniem, ponieważ sprawujemy kontrolę nad sposobem w jaki widzą nas inni. Najczęściej jednak robimy to w sposób nieświadomy i intuicyjny zapominając, że za pomocą pewnych taktyk użytych w sposób świadomy jesteśmy w stanie przekazać innym takie informacje o sobie, które wymienione przez nas bezpośrednio byłyby niewiarygodne lub nawet źle widziane. Po ukończeniu szkolenia będziecie Państwo posiadać wiedzę na temat zagadnień:

 • Jak widzimy i oceniamy samych siebie?
 • Rola wizerunku w życiu codziennym
 • Dostosowanie własnego wizerunku do konkretnych sytuacji
 • Jakie błędy popełniamy najczęściej?
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna i ich spójność
 • Budowanie wizerunku kolorem, stylem, głosem, słowami
 • Czy wygląd ma wpływ na sprzedaż?
 • Autoprezentacja a prezentacja
 • Wiarygodna autoprezentacja w prezentacji
 • Składniki skutecznej prezentacji
 • Jak mówić by być słuchanym
 • Prezentacja produktu – na co zwrócić uwagę?
 • Argumentacja w prezentacji

Podczas trwania warsztatu istnieje możliwość pracy z kamerą aby móc zaprezentować uczestnikom ich mowę ciała a także zwrócić uwagę na mocne elementy oraz takie, nad którymi należy pracować.

Jeśli nie znaleźliście Państwo szkolenia, którym bylibyście zainteresowani proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny – wymienione powyżej zagadnienia nie wyczerpują zakresu prowadzonych przez nas warsztatów szkoleniowych

Aby uzyskać więcej informacji na temat współpracy zapraszam do kontaktu.