fb

Zaakceptowanie faktu, że istnieją różne punkty widzenia, aktywne słuchanie, oraz świadomość różnic temperamentów, systemów reprezentacji oraz metamodeli, to krok w stronę skutecznego komunikowania się.