fb

Coaching

„Można być kreatywnym na dwa sposoby. Jeden potrafi śpiewać i tańczyć. Inny potrafi stworzyć przestrzeń, w której śpiewacy i tancerze rozkwitają”.

 

Niezależnie od nazwy, coaching zawsze polega na tym samym – na inspirowaniu, odkrywaniu w ludziach potencjału, ukrytych możliwości, wsparciu ich w ustalaniu i realizowaniu celów bądź marzeń. Coaching wydobywa, rozwija i wzmacnia to co w ludziach najlepsze, służy doskonaleniu kompetencji w tym obszarze, w którym Klient chce się rozwijać. Oparty jest na relacji partnerskiej i wzajemnym zaufaniu a treści omawiane w ramach sesji są poufne. Bardzo często zdarza się, że Klient nie jest świadomy swoich talentów, potencjału i naturalnych zasobów. Coach pełni rolę „iskry rozpalającej ogień”, jest rodzajem impulsu do „przebudzenia się” Klienta, do wyrwania się z kręgu wyobrażeń o sobie, w którym każdy z nas często tkwi. Jeśli mamy okres gwałtownych zmian, dręczą nas wątpliwości, chcemy się czegoś nauczyć, chcemy szybciej „iść do przodu” albo przeciwnie – stoimy w miejscu i nie wiemy co dalej – wtedy coaching jest najlepszym sposobem wsparcia. Coaching jest prosty, ale nie łatwy. Prosty, ponieważ taka jest jego metodologia, nie jest łatwy – ponieważ nie daje gotowych rozwiązań, tylko do nich prowadzi.

Czasami zachowujemy się jak mucha powtarzająca uderzenia w szybę okna, zamiast wydostać się wylatując przez drzwi. Ograniczenia tkwią często tylko w naszej psychice a najwięcej do zrobienia mamy zazwyczaj w nas samych. Coaching pomaga w odkrywaniu przyczyn zachowań mało użytecznych, co jest punktem wyjścia do wypracowania nowych rozwiązań. Żaden problem w życiu ludzkim nie jest wyizolowany, wszystko jest ze sobą powiązane a skutki pewnych problemów mają wpływ na każdą sferę życia. Efekty coachingu będą zatem widoczne nie tylko w obszarze coachowanym- jeśli zmienią się wzorce, przekonania i nawyki Klienta, zmieni się również jego zachowanie i myślenie w innych sferach życia.

Kto korzysta z coachingu?

Każdy, kto chce dokonać zmian w swoim życiu. Moimi Klientami są zarówno osoby prywatne jak i firmy. Cele coachingu mogą być różne: wzbudzenie motywacji do działania, rozpoczęcie projektu, na który zawsze brakowało czasu bądź odwagi, rozwijanie pożądanych kompetencji, lepsze wykorzystanie własnych możliwości, wzięcie udziału w maratonie, poprawa relacji z otoczeniem, przygotowanie do zmiany pracy, otwarcie własnej firmy, poprawa kondycji fizycznej, odzyskanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, odzyskanie spokoju i utraconego sensu, przygotowanie do zmian, polepszenie jakości życia lub znalezienie rozwiązań dla trudnych sytuacji w sferze osobistej czy zawodowej.

Specjalizuję się:

Coaching kariery (Job coaching)   –   obejmuje obszar życia zawodowego Klienta czyli np. przygotowanie się i efektywne poszukiwanie nowej pracy, planowanie ścieżki kariery zawodowej, definiowanie i wykorzystanie swoich talentów, określanie istotnych aspektów swojej idealnej pracy i zawodu, znalezienie bardziej satysfakcjonującej pracy, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, odkrycie swoich talentów i zmiana kierunku zawodowego, strategie i techniki poszukiwania pracy, wzbudzenie motywacji do działania. Coach poprzez prace z Klientem pomaga przybliżyć się do najlepszej dla niego decyzji.

Coaching biznesu (Business coaching)  –  kierowany do kadry kierowniczej każdego szczebla (np.: kierownicy, brygadziści, dyrektorzy, prezesi) i właścicieli firm. Służy rozwijaniu indywidualnych kompetencji np.: komunikacji, negocjacji, pracy ze stresem, zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie, budowaniu i rozwijaniu umiejętności motywowania, zarządzania osobistym potencjałem, wzmacniania umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji, budowania autorytetu. Zapewnia poufną, ukierunkowaną na Klienta formę współpracy, tak by mógł osiągać najwyższy stopień swoich umiejętności i kompetencji w drodze do wytyczonych celów zawodowych.

Coaching życia osobistego (Life coaching)  –  koncentruje się na planowaniu życia i osiąganiu celów osobistych; obejmuje także umiejętności organizowania równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Dotyczy celów, marzeń, postaw i zachowań nad którymi Klient chce pracować. Czasami mamy wrażenie, że nie jesteśmy do końca sobą, że nasze prawdziwe ja ukryło się gdzieś głęboko. Na którejś płaszczyźnie naszego funkcjonowania napotykamy blokady nie do przejścia, które nie pozwalają nam budować satysfakcjonujących związków, osiągać sukcesów w pracy, odnajdywać się w relacjach interpersonalnych czy cieszyć się pełnią życia, ponieważ ciągle „coś jest nie tak”. Coach wspiera Klienta w chwilach kryzysu, służy pomocą, dodaje sił i poszerza perspektywę. Pomaga obalić blokady a w miarę zdobywania umiejętności Klient coraz mniej polega na innych, a coraz bardziej ufa sobie i swoim kompetencjom.

Jak wygląda coaching w praktyce?

Na pierwszym spotkaniu przeprowadzam rozpoznanie potrzeb Klienta, czyli razem doprecyzowujemy cele i wybieramy odpowiedni rodzaj coachingu. Jeśli Klient nie jest pewien jaki rodzaj coachingu wybrać to pomagam mu dokonać właściwego wyboru. Zdarzają się również Klienci, którzy czują, że chcieliby coś zmienić, ale nie do końca wiedzą co – oczekują ogólnej poprawy w życiu osobistym lub zawodowym – również im z przyjemnością pomogę. Następnie ustalane są warunki współpracy, czyli tzw. kontrakt. Pierwsze spotkanie trwa z reguły do godziny czasu.

Coaching trwa od kilku do kilkunastu spotkań – sesji (trwających z reguły 1-1,5h każda), podczas których Klient poprzez współpracę z coachem zmierza do wypełnienia zadań coachingu, które zostały zawarte w kontrakcie. Na bieżąco określane są postępy w realizacji postawionych celów. Przerwy pomiędzy każdą sesją trwają od dwóch tygodni do miesiąca.

Ostatnie spotkanie jest tzw. fazą zamykającą czyli podsumowaniem wyników i wniosków z wykonanej pracy. Stanowi zamknięcie procesu współpracy nad wybranym przez Klienta celem. Podczas tego spotkania następuje również ustalenie ewentualnych dalszych działań lub wyznaczenie nowych obszarów i celów do realizacji (może się to odbyć w ramach dalszego coachingu lub tzw. pracy domowej).

Ile kosztuje coaching?

Ceny coachingu ustalane są za każdym razem indywidualnie. Zależą one od rodzaju coachingu oraz miejsca i formy spotkań. Sesje mogą odbywać się w formie indywidualnej, dla par, rodzinnej, grupowej, jak również tzw. shadow coaching czyli w tym wypadku rozwój kompetencji następuje podczas wykonywania pracy (również w terenie). Coach uczestniczy w wydarzeniach codziennej pracy Klienta (np. spotkaniach z zespołem, prezentacjach) i dając informacje zwrotne wspiera Klienta w podnoszeniu poziomu kompetencji zawodowych. Jest milczącym obserwatorem, który dopiero pod koniec dnia lub zakończonej czynności udziela informacji zwrotnych. Możliwe są również sesje przy pomocy skype’a.

Jeśli są Państwo zainteresowani coachingiem, zapraszam do kontaktu, i na bezpłatną sesję próbną.